спикеры
Ахмеджан Кузеубаев
Бизнес
Мадина Мазина
Бизнес
Айтуар Атабеков
Бизнес
Айнур Ботаханова
Бизнес
Toastmasters
Бизнес