спикеры
Ляйла Узакова
Бизнес
Марк Янг
Бизнес
Индира Кыйлыбаева
Бизнес
Крис Бюрри
Бизнес
Надя Жексембаева
Бизнес
Эрик Абдыкалыков
Бизнес
Елена Лузгина
Бизнес
Александр Шамилов
Бизнес
Инна Цхай
Бизнес
Мрат Юсубалиев
Бизнес
Эльдар Ахметгалиев
Бизнес